Home Dijital Gazete Pergamon Status kar payı dağıtacak

Pergamon Status kar payı dağıtacak

by ekonomifinansajansi

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”1 Ocak – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait mali tablolar ile Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş firması tarafından tanzim edilen bağımsız denetim raporunun incelenmesi sonucunda, TFRS/TMS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden 18.127.517 TL vergi sonrası net kar, VUK kayıtlara göre ise 18.054.568,80 TL net dönem karı elde ettiği görülerek SPK tebliğlerine uygun şekilde TFRS/TMS’ye göre hesaplanan ekte yer alan kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere cari yıl karından 371.250 TL ortaklara birinci kar payı, 15.255.082,15 TL ortaklara ikinci kar payı, 2.428.236,65 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması şeklinde gerçekleştirilmesi, ortaklara ödenecek kar payları toplamı olan 15.626.332,15 TL’nin tamamının nakden ödenmesi, kar dağıtım teklifinin genel kurulca kabulü halinde VUK kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 15.626.332,15 TL kar payı ile genel kanuni yedek akçe tutarı olan 2.428.236,65 TL’sinin 18.054.568,80 TL cari yıl kazançlarından karşılanması ve kar payının ödeneceği tarihin 2021 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere toplanacak olağan genel kurulda karar verilmesine ilişkin teklifin sunulmasına karar vermiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment