Home Ekonomi Aydem, pay geri alım işlemi başlatacak

Aydem, pay geri alım işlemi başlatacak

by ekonomifinansajansi

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş, pay geri alım işlemi başlatacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Sermaye Piyasası Kanunu’nun 22. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyuruları çerçevesinde, şirketimizin pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup, pay sahiplerini korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla şirket esas sözleşmesinin 3. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.02.2022 tarih ve E-29833736-622.99-17207 sayılı geri alıma ilişkin muafiyet kararı kapsamında şirket paylarının borsadan geri alım işlemlerinin başlatılmasına, geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin 20.000.000 TL nominal değerde ve 20.000.000 adet olarak belirlenmesine, geri alım için ayrılacak fonun şirketin mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere azami 170.000.000 TL olarak belirlenmesine, yönetim kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulun bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.”
 

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment